Fremmelse af børn og unges aktive udeliv og friluftsliv

Fremmelse af børn og unges aktive udeliv og friluftsliv

Hos Legepladsspecialist.dk arbejder vi aktivt på at skabe rammer, der inspirerer og motiverer alle til et mere fysisk og aktivt udeliv. Et aktivt udeliv går hånd i hånd med sundhed, udvikling af motorik samt sociale kompetencer og identitet. Netop dette har forskiningsenheden Active Living hos Syddansk Universitet sat sig for at afdække med forskningsprojektet NatureMoves, der har til hovedformål at fremme børn og unges udeliv og få flere ud i naturen og være aktive.

Forskningsprojektet NatureMoves forsøger samtidig at gøre op med den nuværende tendens, hvor de yngre generationer bevæger sig markant mindre end deres bedsteforældre. Ifølge Active Living er de nyere generationer halvt så aktive sammenlignet med ældre generationer, da de var på deres alder.

En af hovedårsagerne til denne udvikling er, ifølge Søren Andkjær (Ph.D. og Lektor hos Active Living), den større betydning og indflydelse computer, TV, smartphones har på vores liv kombineret med en generelt mere travl og struktureret dagligdag. Dette gør, at vi som individer har mindre tid og overskud til at opsøge og gå på opdagelse i naturen.

En af løsningsmodellerne til denne problematiske udvikling er, som vi selv har haft stor success med og som også påpeges af Active Living, strukturelle forændringer. Dette vil sige ændringer i det fysiske miljø, der har en betydning og direkte indflydelse på, hvor aktive vi er i vores dagligdag. Med veloptimerede uderum kan vi altså være med til, at skabe et bedre fundament for at inspirere til leg og fysisk aktivitet gennem inviterende uderum og friluftsrum, der kan give børn og unge de rette vilkår for et mere aktivt ude- og friluftsliv.

"Man kan sige, at naturen og uderummet har mistet en del af sin position og betydning som social mødeplads, social arena for børn og unge" - Søren Andkjær, Lektor, Ph.D. Forskningsenheden Active Living

NatureMoves, der kommer til at løbe over en 5-årig periode, vil bestå af en 2-delt process. Første del består af en stort anlagt dataindsamling, hvor de gennem spørgeundersøgelser og kvalitative interviews vil kortlægge og skaffe kendskab til børn og unges aktive udeliv ved at registrere og undersøge deres mønstrer. Dette skal danne empiri for udarbejdelsen af værktøjer og ideer til, at inspirere og motivere børn og unge til at være aktive i de udendørs miljøer. Anden del vil bestå af 6 mønster-projekter, der skal tage udgangspunkt i den tilegnede viden.

Vi synes at forskiningsprojektet NatureMoves hos Active Living er utroligt interessant og relevant, og vi vil følge udviklingen tæt.

Ønsker du at vide mere om Active Livings NatureMoves forskningsprojekt, så kan du læse om projektet her.

Også LOA (Lokale & Anlægsfonden) har udviklet 8 pointer, der alle bygger på forskningsprojektet NatureMoves. Læs om dem her.