Musikleg i skolen

Leg og udendørs aktiviteter har længe været en centralt emne for forskning i forbindelse med børns trivsel og indlæring i skolen. Legepladsen og de udendørs oplevelsesrum er med til at skabe et naturligt afbræk fra den traditionelle undervisningsform og giver typisk anledning til at udforske mere kreative aspekter.

Dels er legepladsen et rum, hvor børn har muligheden for at være mere fysiske. Her kan der bruges energi på en anderledes måde set i forhold til de typiske indendørs aktiviteter i forbindelse med undervisning og læring. Ligeledes er de udendørs aktiviteter oftest forbundet med den kreative del af læring. Børnene får mulighed for at prøve tingene af i praksis og udfordre sig selv. Legepladsen er altså både et oplevelsesrum, hvor børn får fyldt ny energi på tanken og i det hele taget fordrer trivsel i skolen. Det mener vi er med til at skabe et bedre fundament for indlæring og udvikling.

Musik skaber leg og læring i skolen

Musikken som læringsmiddel

Et af de områder, der igennem de senere år har fået mere opmærksomhed i forbindelse med legepladsen og udendørs aktiviteter generelt er musikinstrumenter. Musikinstrumenter engagerer børn såvel som unge og voksne i kreative udfoldelsesmuligheder i samspil med andre. Musikken kan give os mange impulser og læringsmuligheder. Her lærer børn at lytte til sig selv og andre, indordne sig i samspil med andre og styrke deres logiske og kreative tænkning. Musik handler i høj grad om samarbejde, når der er tale om at finde rytmen sammen med andre.

Musik og musikleg er med til at udvikle både timing, puls og rytme. Børn der engagerer sig i musikken vil oftest blive grebet af samspillet med andre, og vil lære, hvad det vil sige at følges ad rent musikalsk og at få noget til at swinge. Musikken er altså en oplagt mulighed for børn i at afstemme sig dynamisk og i forhold til hinanden, og skaber en inkluderende og interaktivt mødested.

Musikken er et effektivt værktøj til at stimulere taleudvikling, kommunikationsevner, fortolkning og udtryk af følelser såvel som det udvikler den rytmiske sans og giver børn mulighed for kognitiv og motorisk udvikling i et kreativt, sjovt og socialt miljø.

Musik i samspil med andre i skolen

Skab de bedste rammer for leg og læring

Musikleg er gavnligt for koncentrationsevnen, der hele tiden udvikles når børn synger eller spiller. Den del af hjernen, der forstår og fortolker musik er også den del, hvor vores opmærksomhed og koncentration udvikles og styres.

Indlæring hænger i høj grad sammen med trivsel og glæde i forbindelse med, hvad vi foretager os. Når børn spiller musik skabes der forbindelser i hjernen, der er med til at styrke deres kognitive udvikling. Forskning illustrerer, at musik har direkte indflydelse på flere former for indlæring. Musik og deltagelse i musiske aktiviteter er med til at udvikle synet, skriftlig formåen, afkodning og forståelse af nye systemer som noder, toner og skalaer. På samme vis udvikles vores finmotoriske bevægelser og den musiske sans.

”Man bliver klogere af at spille musik, fordi musik blandt andet udvikler de sproglige områder i hjernen” Peter Vuust – Hjerneforsker.

I det hele tager er der rigtig meget værdi i at tilbyde musikalske udviklingsmuligheder i skolen eller institutionerne. Særligt er de pentatonisk stemte instrumenter et stort hit, da det giver mulighed for at spille musik for alle – uanset musiske evner og forståelse.

Når man stemmer musikinstrumenterne efter den pentatoniske skala, er de bygget op omkring hele toner, hvilket gør, at alle har mulighed for at bruge dem og spille musik der lyder rent. Selv når flere spiller i sammenhæng sørger musikinstrumenterne for, at samspillet mellem instrumenterne lyder godt.

Udover at dette tillader alle at spille på instrumenterne, så facilitere det muligheden for børn på tværs af aldersgrupper i at indgå i samspil på samme vilkår, og giver nogle unikke muligheder for at skabe aktiviteter på tværs af behov, evner og forståelse. På den baggrund er det ikke ualmindeligt at børn, der ikke tidligere legede sammen, indgår i nye interaktioner og aktiviteter med hinanden. Det giver nogle helt nye dynamikker på legepladsen, og børn på tværs af aldersgrupper får muligheden for at afspejle sig i hinanden, hvilket giver nye og gode muligheder for leg og læring.

Musikmuligheder for alle

Musikinstrumenter i hverdagen

Musikinstrumenterne til udendørsbrug vil blive fastmonteret – oftest i grupper, så der er mulighed for samspil. Men det er naturligvis op til dig og jeres behov.

Musikinstrumenterne er lige til at gå til, og alle der har lyst til at prøve kræfter med instrumenterne kan anvende dem med det samme. Det giver nogle fordelagtige rum i skolegården, hvor børn har mulighed for at indgå i anderledes aktiviteter uden at voksne behøver at være til stede.

I giver altså børnene mulighed for at styrke deres evner og fordre deres udvikling gennem musik. Ligeledes vil de have mulighed for at afprøve deres viden fra musikundervisning – uden at skulle have adgang til musiklokalet. Musikinstrumenterne er også velegnede til at skabe nye former for leg og samspil mellem børn, unge og voksne.

Skab nye muligheder for bevægelse i skolegården

Skoleelever anbefales at bevæge sig 45 min. om dagen – skab nye muligheder for bevægelse og læring med musikinstrumenter

Der er ingen musik uden bevægelse – her er nogle af de klare fordele ved musik i skolegården.

  • I en dagligdag, hvor børn sidder meget ned er det utroligt vigtigt at fleksible rammer for fysisk bevægelse

  • Bevægelse er en naturlig del af musik, og giver nogle unikke muligheder for leg, læring og udvikling

  • Musik bevæger både det ydre og det indre på samme tid

  • Musik skaber nye former for samspil på tværs af aldersgrupper og interesser

  • Giver gode muligheder for børn at bevæge sig 45 min. om dagen

Kontakt os og hør nærmere om musikleg

Er du interesseret i at høre nærmere omkring mulighederne for musikinstrumenter og musikleg til skolen eller institutionen?

Ring til os på telefon:  +45 51 94 33 40 eller udfyld kontaktformularen til højre.