Sikker og sjov legeplads til børnehave og vuggestue

Legepladsen til de helt små og dem der kan gå

En legeplads til børnehave og vuggestue har mange komplekse detaljer, der skal være styr på. Legeaktiviteterne spænder over et stort og vekslende behovsområde for både leg, læring og udvikling. Det er derfor helt essentielt at legepladsen til børnehave og vuggestue omfavner alle behov, giver børnene gode muligheder for hele tiden at kunne stile efter nye og interessante legeaktiviteter i legemiljøet og skaber et godt flow, der skaber problemfri leg for alle aldre på kryds og tværs af hinanden. Her er det særligt vigtigt, at legepladsen skaber trygge rammer, hvor leg ikke konstant skaber konflikter mellem de forskellige aldersgrupper og legemuligheder, og giver pædagoger muligheden for at være igangsætter af legeaktiviteter fremfor konfliktløser.

Legepladsen skal danne rammerne for et miljø, hvor det nære står i forgrunden. Det skal være trygt, sikkert og sjovt for selv de helt små, at gå på opdagelse i legepladsens muligheder. Det er derfor utroligt vigtigt for os, at hverdagsfunktionen af legepladsen er optimal. Legepladsen i vuggestue og børnehave skal gerne være det sted, der helt naturligt stimulerer børnene og aktiverer dem i fysisk leg og kropslig udfoldelse.

Sjiv leg på børnehavens legeplads

Leg, læring og udvikling på legepladsen

Leg i børnhave og vuggestue spænder over et utroligt stort spænd i forhold til motorisk kunnen og formåen. En af de helt store udfordringer i forhold til legeplads i børnehave og vuggestue er at sørge for, at alle aldersgrupper har legeredskaber og fysiske aktiviteter, der stimulerer og ikke mindst giver børnene nye mål at gå efter i en af legepladsens mange legemuligheder.

Hvis der ikke tages højde for, at de helt store børn har sjov og stimulerende leg at tage sig til – så opstår konflikterne. 

Et andet aspekt af legepladsen til børnehave eller vuggestue er, at den skal tilgodese en meget struktureret hverdag og tage højde for børn såvel som institutionens behov. Vores løsninger tager derfor højde for, hvordan legeredskaber er placeret på legepladsen, så de på bedst mulig vis understøtter børns leg og en struktureret og organiseret hverdag. Hvordan står legeredskaberne stillet i forhold til afhentning, er der solafdækning til varme dage med høj sol, og er der mulighed og plads til rolleleg i omgivelser, hvor der ikke sker naturlige forstyrrelser? Dette er nogle af de spørgsmål vi som legepladsudvikler stiller os selv og tager højde for.

Først og fremmest skal legepladsen dog være sjov og involverende. Der skal være mulighed for børnene at stimulere deres behov uanset alder eller legepræferencer. Det sørger vi for.

Legeaktiviteter og samspil mellem børn er vigtige elementer på legepladsen

Leg der udvikler og fordrer et god samliv i institutionerne

Leg, læring og udvikling. Tre helt centrale aspekter af børns dagligdag i vuggestuen eller børnehaven. Der sker så meget med børn i den alder, og derfor er det utroligt vigtigt at institutionens faciliteter understøtter og fordrer gode muligheder for alle 3 dele. Vores løsninger er altid bundet om omkring disse tre aspekter og så sørger vi selvfølgelig for at sikkerheden er i top.