Trænger I til ny legeplads til skolegården?

Skolegården er et interessant aktivitetsrum, der kræver funktionalitetsformer med stor grad af fleksibilitet. Skolegården er et mødested for mange forskellige aldersgrupper med vidt forskellige behov i forhold til leg, læring, udvikling og afkobling.

Alle skoler er forskellige i størrelser, ude- og indeareal, antal elever og de omkringliggende områder og miljøer. Derfor handler en legeplads til skolegården ikke blot om at tilføre legeredskaber.

Nøje planlægning på tværs af mange forskellige facetter er afgørende for at skabe en legeplads til skolegården med høj legeværdi, funktionalitet og sikkerhed. Hertil kommer den optimale udnyttelse af rummet for legepladsen, så man tilfører skolegårdslegepladsens funktionaliteter helt ud i krogene.

Kreative skolegårdsmiljøer skaber optimale legepladser til skolen

Vi skaber fleksible og multifunktionelle aktivitetsrum til skolegården

Vores tilgang i forbindelse med en legeplads til skolegården er altid den samme: vi skal skabe legeværdi til alle de primære brugere af legepladsmiljøet og skabe et udtryk, der omfavner og inspirerer på tværs af aldersgrupper – og det forpligter. Vi har stor erfaring med netop denne tilgang, og vi oplever gang på gang, at vores resultater overrasker vores kunder. 

Vi har stor ekspertise i forhold til planlægning af det overordnede flow på legepladsen. Dette betyder tilrettelæggelse af legeaktiviteter og rekreative kroge, hvor børnene kan søge hen alt efter, hvilket humør de er i. Ligeledes er vi med til at skabe løsninger, hvori de voksne skal indgå som elementer der igangsætter legen og de fysiske aktiviteter og hvor det er mindre nødvendigt med konflikthåndtering og problemløsning. Dette sørger vi for gennem indsigt i, hvilken betydning placering af legeredskaber har i forhold til skolens infrastruktur og flow. 

Skolegården er på mange områder et multifunktionelt rum, der både kræver mulighed for fysiske aktiviteter, nem passage for aflevering og afhentning af elever på forskellige tidspunkter. Dette kræver stor erfaring og forståelse for de små detaljer og hvordan de fungerer i forhold til markoplanlægningen af legepladsens funktionaliteter, struktur og faciliteter.

Vi har gennem alle projekts faser øje for de mere gemte aspekter af legepladsens anatomi og funktionaliteter, så I blot skal give os indsigt i, hvordan jeres ønsker og behov ser ud. Vi skaber rum der passer og understøtter jeres dagligdag og hjælper med at optimere det overordnede flow af skolegården.

Problemfri leg i skolegården

Leg og læring i skolegården

Skolegårdens aktiviteter har mange formål. De skal give rum og mulighed for afkobling i frikvarteret og invitere til problemfri leg på tværs af skolegårdens mange forskellige legemiljøer. Skolen handler i høj grad om læring, og et af det fornemmeste mål for en legeplads til skolegården er, at jeres elever har mulighed for at teste deres løbende udvikling og læring under trygge rammer. Derfor er de multifunktionelle aspekter meget vigtige at få kortlagt og planlagt fra start. Vi har stor erfaring i arbejdet med at tilpasse legeredskaber til børns løbende udvikling og forskellige behov.