Fakta

De hyppigste skader på legepladsen:

Der forekommer ca. 15.000 legepladsulykker om året, hvoraf de 3 hyppigste åresager skyldes:

 • Ulykker i forbindelse med fald
 • Kontaktulykker
 • Ulykker i forbindelse med klemning og overbelastning

Vidste du at:

Legepladssikkerhedsstandarden hedder DS/EN 1176-1:2017?

Tjekliste

Du kan selv tjekke følgende på legepladsen:

 • Bevægelige åbninger skal have et mindstemål på 12 mm.
 • Faldehøjden på et legeredskab må aldrig overstige 3 m.
 • Faldunderlag hvor faldhøjde overstiger 1 m. skal have støddæmpende effekt (se forskellige typer faldunderlag her)
 • Gyngesæde skal være hævet mindst 35 cm. over jorden
 • Eftersyn af råd på legeredskaber
 • Eftersyn af tilstoppede drænhuller
 • Efterse forankring af legeredskaber
 • Eftertjek og efterspænd af skruer og bolte
 • Eftertjek af manglende skruer, bolte, søm, samlinger, beslag, sjækler og lejer
 • Eftertjek af hårde og spidse kanter på legeredskaber
 • Smørelse af alle bevægelige dele
 • Efterse om der findes snorefælder på rutsjebaner og legehustage

3 vigtige eftersyn

Rutinemæssig inspektion:

Det anbefales at tage en daglig inspektion af legepladsen. Det er især vigtigt i forbindelse med legepladser, der bliver anvendt uden for åbningstider. Her tjekkes der primært for:

 • Knust glas
 • Dyreafføring
 • Kanyler
 • Skarpe kanter og blottede fundamenter

Driftsinspektion: 

Grundigere inspektioner bør ske på ugentlig basis, hvor der i hvert fald én gang om måneden bliver tjekket og efterset i forhold til:

 • Efterspænding af bolte, beslag, sjækler, lejer, skruer og samlinger.
 • Beskadigede dele af legeredskaber og udstyr repareres eller udskiftes med originale eller sikkerhedsgodkendte reservedele.
 • Eftertjek af slitage på reb, kovser og wirer.
 • Bevægelige dele smøres.
 • Træ og stål behandles efter behov med maling og oliering.
 • Søm, skruer og andre spidse genstande, der er blotgjort, fjernes.

Årlig hovedinspektion:

Gennemgang af legeplads af en certificeret legepladsinspektør. 

Vedligeholdelse af legepladsen

Det kan godt betale sig, at tage den løbende vedligeholdelse af legepladsen seriøst. For mange kan det dog virke uoverskueligt at finde ud af, hvor du bør starte og hvilke elementer af legepladsen, du med fordel selv kan eftertjekke. Små fejl og mangler, der identificeres tidligt kan vise sig at blive en væsentlig besparelse, da du slipper for større reparationer eller udskiftning af hele legeredskaber. Vi forsøger, at give dig et indblik i, hvad du bør være opmærksom på, når du gennemgår din legeplads for slitage, fejl og mangler.

Bliv fortrolig med legepladsens sikkerhed

Legepladsen er et trygt og sikkert rum for børn, unge og voksne at opholde sig i – det bør det i hvert fald være. Små fejl kan medføre ulykker, skader og alvorlige følger. Når vi anvender legepladsen er vi ofte i bevægelse – der er fuld fart på gynger, rutsjebaner, vipper, karruseller og andre legeredskaber. Der skal derfor ikke særlig meget til, før ulykken opstår. Her kan der vare tale om bittesmå åbninger, der ikke bør være der, hvor legepladsens brugere kan få fingre eller andre kropsdele i klemme eller vakkelvorne legeredskaber, der ikke længere står helt forankret på underlaget, hvilket giver anledning til faldulykker. De mest hyppige skader på legepladsen opstår i forbindelse med: faldulykker, kontaktulykker samt ulykker i forbindelse med klemning og overbelastning.

Det kan derfor være en god idé, at tjekke legeredskaberne på din legeplads i forhold til ovenstående problematikker. Der er standarder og sikkerhedskrav, som legepladsen bør overholde, og det kan derfor være en god idé, at gøre sig bevidste om disse, hvis du er ansvarlig for en legeplads’ sikkerhed. Legepladssikkerhedsstandarden findes i DS/EN 1176-serien.

Bevægelige åbninger

Uden at være bevidst omkring de specifikke standarder, har du dog stadig mulighed for at træne dig selv i at spotte potentielle faldgruber på legepladsen. Bevægelige åbninger er en velkendt årsag til ulykker. Alle bevægelige åbninger skal have et mindstemål på 12 mm., sådan at det ikke er muligt for et lille barns finger at sætte sig fast. En måde at tjekke dette på er, at finde et redskab (pind, rundstok eller lign.) med det rette mål, og så gennemgå alle legepladsens bevægelige dele, som afstand mellem gulvbrædder i hængebroer, klemkanter i døre og samlinger på legeredskaberne.

Faldulykker

En anden hovedårsag til ulykker på legepladsen er fald. Faldulykker opstår oftest i forbindelse med, at faldunderlaget er for dårligt (læs om faldunderlag her), ikke dækker det korrekte areal i forhold til brugen af legeredskabet, eller at faldhøjden simpelthen er for høj i forhold til faldunderlaget. Det er selvfølgelig svært helt at undgå faldulykker på legepladsen, og de kan stadig opstå selvom sikkerhedskravene overholdes.

Du kan tjekke potentielle risikogrupper for faldulykker ved at mål faldhøjden på jeres legeredskaber. Her må faldhøjden aldrig overstige 3 m., hvilket samtidig kræver at faldunderlaget har den rette tykkelse. Hvis faldhøjden overstiger 1 m., skal faldunderlaget ligeledes have støddæmpende effekt. Hvis du er i tvivl om egenskaberne for jeres faldunderlag, så kontakt virksomheden, der har stået for etableringen af jeres legeplads. Alternativt kan du kontakte os for en komplet gennemgang af jeres legeplads’ sikkerhed og opsætning. Her vil du ligeledes få mulighed for, at få kortlagt optimeringsmuligheder på jeres legeplads, så i kan få den maksimale legeværdi, sikkerhed og funktionalitet.

Kontaktulykker

En tredje risikogruppe for legepladsulykker er kontaktulykker. Dette er ulykker hvor barnet kommer til skade i forbindelse med direkte kontakt med et legeredskab. En af de typiske årsager, er børn der gynger, hopper eller vælter af gyngen og efterfølgende får den i hovedet. Du kan selv tjekke efter dette ved at måle, hvor mange cm. gyngesædet er hævet over jorden – minimumshøjden er 35 cm..

Generelt eftertjek

Ud over de specifikke råd i ovenstående afsnit, så bør du jævnligt gennemgå legepladsen for slitage. Dette indebærer at tjekke legeredskaber for råd, tilstoppede drænhuller, eftertjek af, hvordan legeredskabet står på underlaget, undersøge om der er skruer eller bolte der skal efterspændes samt efterse, at der ikke skulle være manglende skruer, bolte, søm, samlinger, beslag, sjækler eller lejer. Og så bør du samtidig vurdere, om det er på tide at male eller give legeredskaberne olie.

Den gyldne regel i forhold til vedligeholdelsen af din legeplads er: det er bedre at tjekke for meget end for lidt. Det giver måske sig selv, men lad os uddybe, hvorfor du bør gennemgå din legeplads på jævnlig basis.

Først og fremmest er det dyrere at skulle udskifte hele legeredskaber eller større reparationer, frem for små-vedligeholdelse på løbende basis. Og så står jeres børn ikke lige pludselig i en situation, hvor de må undvære deres ynglings legeredskaber gennem en længere periode. Du opnår en større sikkerhed i hele personalegruppen, når I ved, at der er styr på legepladsens sikkerhed og i trygt kan sende dem ud og lege med alle legepladsens redskaber. Slutvis og måske mest essentielt er generelt færre ulykker på legepladsen. Det er aldrig sjovt når børnene kommer til skade – men værst er det, hvis det skyldes misvedligeholdelse af legepladsens legereskaber.

Få professionelle fagfolk til at gennemgå din legeplads’ sikkerhed

De rutinemæssige gennemtjek må aldrig erstatte de årlige gennemtjek og inspektioner af legepladsen, foretaget af uddannede fagfolk. Disse tjek er helt essentielle for legepladsens løbende vedligeholdelse og jeres sikkerhed.

Ønsker du et gennemtjek af legepladsens tilstand og sikkerhed, muligheden for at blive sat bedre ind i vedligeholdelsen af jeres legeplads eller blot et par professionelle øjne på jeres legeområde, så kan du kontakte os i dag.

Hos Legepladsspecialist.dk har vi kompetencer, know-how og erfaring med etablering og montering af legepladser. Vi kan derfor gennemgå jeres legeplads og kortlægge eventuelle fejl og mangler, såvel som vi kan hjælpe jer med at optimere legepladsens legeværdi. Ønsker du et bedre indblik i jeres legeplads’ sikkerhed eller generel optimering af legepladsen, så kontakt os med det samme på telefon +45 51 94 33 40 eller ved at udfylde kontaktformularen herunder.